บริการวัดและตรวจเช็คเครื่องจักรเช่น Mailling machine, CNC machine, Guide way ฯลฯ


 
     
 
ให้บริการสอบเทียบหรือตรวจเช็คเครื่องมือวัดและเครื่องจักรด้วยระบบ Laser Interferometer 
 
 - Calibration Service for measuring machine
 - Checking for CNC Machine, Milling Machine, 
    Etc.
Laser Interferometer System
 
 
 
Applications :

- Machine Tool Calibration
- CNC & CMM Calibration
- Linear Displacement
- Straightness Measurement
- Pitch Measurement
- Yaw Measurement
- Roll Measurement

 
 

    

ให้บริการสอบเทียบหรือตรวจเช็คเครื่องมือวัดและเครื่องจักรด้วยระบบ Wyler System ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำ พร้อมทั้งมี Software MT-Soft ที่ได้ออกแบบการใช้งานสำหรับการตรวจเช็ค
เครื่องจักรโดยเฉพาะ เช่น

- CNC Machine

- Milling Machine

- Guide Way

- Etc.


 
 
- Guide Way : measurement of guide ways using inclination measuring instrument.
- Rotating Axis : definition of rectangulerity between the surface of the table and the vertical rotation.
- Rotation of machine tool element : measuring and defining the geometrical roll and pitch error on a machine-
                                                         tool element moving horizontal.
- Circle : flatness measurement and defining position in space of circle as well as co-planarity of circle.
 
       

For more information...Please contact : service@maxvalue.co.th or call 0-2717-7199 (Auto) Ext. 304
 
     
 
  Our Lab
  Service
 
 
 
 
 
 
  LENGTH &
  DIMENSION
  CALIBRATION
 
 
 
 
 
  Additional
  Calibration
  Service
 
 
 
 
 
  Turnkey
  Gauging
  Solution
 
 
 
 
 
  Service
 
 
 
 
 
 
  Application
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 
Copyright @ 2016 Max Value Technology Co., Ltd.  All right reserved
 
   
261 Soi On-Nuch 17 yak 16, Sukhumvit 77 Rd., Suanluang, Bangkok 10250 Thailand.
Tel. : +66 (0) 2717-7199  Fax. : +66 (0) 2300-2272  E-mail : sales@maxvalue.co.th